เกี่ยวกับเรา

บริษัทอินดี้แมนช๊อปจำกัด 

    ดำเนินการในธุรกิจออนไลน์ ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 8 ปี ในการทำงานการตลาด และการวิเคราห์ะโครงการทั้งในไทย และต่างประเทศ   โดยมี นายประยุทธ ชนชิต เป็นกรรมการผู้จัดการ ได้นำพาองค์กร ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้กับบริษัทเอกชนหลายบริษัท อาทิเช่น  บริษัทอินทรีย์กรุ๊ปจำกัด ประเทศลาว โดยได้รับความไว้วางใจในด้านการตลาดออนไลน์ และการบริหารงานในด้านการพัฒนาโครงการและความสามารถของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น  

 

[row]

[col span__sm=”12″]

[team_member img=”337″ style=”vertical” name=”กรรมการผู้จัดการ” title=”นายประยุทธ ชนชิต (คุณต้น)” image_height=”100%” image_width=”35″ image_radius=”100″ image_size=”original” text_size=”large”]

    ควบคุมและดูแลการทำงานทั้งหมด ของบริษัท  บริหารงานในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนของบุคลากร การทำงานทุกอย่างในองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

[/team_member]

[/col]

[/row]
[section visibility=”hide-for-small”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”252″ name=”งานสื่อและมีเดียร์” title=”อ้น” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″ image_size=”original”]

ดูแล Youtube การทำวิดิโอ คอนเท็นต์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิดิโอคอนเท็นต์ให้ลูกค้า และการทำ seo เพื่อให้เว็บไซด์มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด 

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”256″ name=”งานเว็บไซต์” title=”ต้น” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

ออกแบบและสร้างเว็บไซด์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ด้านเว็บไซด์มากกว่า 10 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีเว็บไซด์ที่สวยงามและตรงความต้องการลูกค้า 

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”171″ name=”Google Adwords” title=”แฮค” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

หัวหน้าทีมวิเคราหะ์และทำการโฆษณาผ่านช่องทาง Google website youtube [email protected]

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”173″ name=”Facbook” title=”ม๊อบ” icon_style=”fill” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

ดูแลโฆษณาให้ลูกค้าในช่องทางเฟสบุ้ค คิดวิเคราห์และกำหนดการแสดงผลในช่องทางเฟสบุ้คโดยเฉพาะ 

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”174″ name=”Call Center” title=”หมิว” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

ดูแลลูกค้า ติดตามผล และประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้การทำงานระหว่างทีมงานและลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”175″ name=”Marketing” title=”นาง” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

ดูแลภาพรวมการตลาดหลักๆ ของบริษัท สรุปวัดผล KPI  ในการดำเนินงานของบริษัท และรายงานผลการทำงานเป็นสถิติเพื่อวิเคราห์ะแนวโน้มและการทำงานที่อนาคต 

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/section]
[section visibility=”show-for-small”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”252″ name=”งานสื่อและมีเดียร์” title=”aon” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″ image_size=”original”]

ดูแล Youtube การทำวิดิโอ คอนเท็นต์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิดิโอคอนเท็นต์ให้ลูกค้า และการทำ seo เพื่อให้เว็บไซด์มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด 

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”256″ name=”งานเว็บไซต์” title=”ต้น” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

ออกแบบและสร้างเว็บไซด์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ด้านเว็บไซด์มากกว่า 10 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีเว็บไซด์ที่สวยงามและตรงความต้องการลูกค้า 

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”171″ name=”Google Adwords” title=”Hack” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

หัวหน้าทีมวิเคราหะ์และทำการโฆษณาผ่านช่องทาง Google website youtube [email protected]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”173″ name=”Facbook” title=”MOB” icon_style=”fill” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

ดูแลโฆษณาให้ลูกค้าในช่องทางเฟสบุ้ค คิดวิเคราห์และกำหนดการแสดงผลในช่องทางเฟสบุ้คโดยเฉพาะ 

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”174″ name=”Call Center” title=”หมิว” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

ดูแลลูกค้า ติดตามผล และประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้การทำงานระหว่างทีมงานและลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”175″ name=”Marketing” title=”นาง” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

ดูแลภาพรวมการตลาดหลักๆ ของบริษัท สรุปวัดผล KPI  ในการดำเนินงานของบริษัท และรายงานผลการทำงานเป็นสถิติเพื่อวิเคราห์ะแนวโน้มและการทำงานที่อนาคต 

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]

[/row]

[/section]