บริษัทอินดี้แมนช๊อปจำกัด 

    ดำเนินการในธุรกิจออนไลน์ ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 8 ปี ในการทำงานการตลาด และการวิเคราห์ะโครงการทั้งในไทย และต่างประเทศ   โดยมี นายประยุทธ ชนชิต เป็นกรรมการผู้จัดการ ได้นำพาองค์กร ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้กับบริษัทเอกชนหลายบริษัท อาทิเช่น  บริษัทอินทรีย์กรุ๊ปจำกัด ประเทศลาว โดยได้รับความไว้วางใจในด้านการตลาดออนไลน์ และการบริหารงานในด้านการพัฒนาโครงการและความสามารถของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น  

 

กรรมการผู้จัดการ
นายประยุทธ ชนชิต (คุณต้น)

    ควบคุมและดูแลการทำงานทั้งหมด ของบริษัท  บริหารงานในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนของบุคลากร การทำงานทุกอย่างในองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

งานสื่อและมีเดียร์
อ้น

ดูแล Youtube การทำวิดิโอ คอนเท็นต์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิดิโอคอนเท็นต์ให้ลูกค้า และการทำ seo เพื่อให้เว็บไซด์มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด 

งานเว็บไซต์
ต้น

ออกแบบและสร้างเว็บไซด์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ด้านเว็บไซด์มากกว่า 10 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีเว็บไซด์ที่สวยงามและตรงความต้องการลูกค้า 

Google Adwords
แฮค

หัวหน้าทีมวิเคราหะ์และทำการโฆษณาผ่านช่องทาง Google website youtube [email protected]

Facbook
ม๊อบ

ดูแลโฆษณาให้ลูกค้าในช่องทางเฟสบุ้ค คิดวิเคราห์และกำหนดการแสดงผลในช่องทางเฟสบุ้คโดยเฉพาะ 

Call Center
หมิว

ดูแลลูกค้า ติดตามผล และประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้การทำงานระหว่างทีมงานและลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

Marketing
นาง

ดูแลภาพรวมการตลาดหลักๆ ของบริษัท สรุปวัดผล KPI  ในการดำเนินงานของบริษัท และรายงานผลการทำงานเป็นสถิติเพื่อวิเคราห์ะแนวโน้มและการทำงานที่อนาคต 

งานสื่อและมีเดียร์
aon

ดูแล Youtube การทำวิดิโอ คอนเท็นต์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิดิโอคอนเท็นต์ให้ลูกค้า และการทำ seo เพื่อให้เว็บไซด์มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด 

งานเว็บไซต์
ต้น

ออกแบบและสร้างเว็บไซด์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ด้านเว็บไซด์มากกว่า 10 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีเว็บไซด์ที่สวยงามและตรงความต้องการลูกค้า 

Google Adwords
Hack

หัวหน้าทีมวิเคราหะ์และทำการโฆษณาผ่านช่องทาง Google website youtube [email protected]

Facbook
MOB

ดูแลโฆษณาให้ลูกค้าในช่องทางเฟสบุ้ค คิดวิเคราห์และกำหนดการแสดงผลในช่องทางเฟสบุ้คโดยเฉพาะ 

Call Center
หมิว

ดูแลลูกค้า ติดตามผล และประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้การทำงานระหว่างทีมงานและลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

Marketing
นาง

ดูแลภาพรวมการตลาดหลักๆ ของบริษัท สรุปวัดผล KPI  ในการดำเนินงานของบริษัท และรายงานผลการทำงานเป็นสถิติเพื่อวิเคราห์ะแนวโน้มและการทำงานที่อนาคต