บริการของเรา

[section bg_overlay=”rgba(36, 98, 177, 0.98)” padding=”26px”]

[row]

[col span__sm=”12″ color=”light”]

บริการของเรา

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”186″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

 

Web Design 

ออกแบบและสร้างเว็บไซด์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ด้านเว็บไซด์มากกว่า 10 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีเว็บไซด์ที่สวยงามและตรงความต้องการลูกค้า 

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_overlay=”rgba(241, 247, 250, 0.88)” padding=”0px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”187″ image_size=”original” width=”80″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Google Ads โฆษณาที่ทรงพลัง

วิเคราะห์ Keywords ที่เป็นไปได้ที่จะมีการค้นหาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า

ทำโฆษณาแบบ Search แยก Campaign ตามกลุ่มของ Keyword – ทำ A-B Testing ทุก Campaign เพื่อให้ได้ Ads ที่ดีที่สุดในระยะยาว

 เก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้าชม Youtube Channel – GDN แบบ Interes ยิงโฆษณาหาบุคคลที่สนใจในตัวสินค้าเป็นรูปภาพ banner เพื่อให้รองรับทุกขนาดการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”9px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”189″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Facebook การตลาดออนไลน์

ดูแลโฆษณาให้ลูกค้าในช่องทางเฟสบุ้ค คิดวิเคราห์และกำหนดการแสดงผลในช่องทางเฟสบุ้คโดยเฉพาะ 

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_overlay=”rgb(255, 227, 227)” padding=”0px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”190″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

 

Youtube Channel ช่องทางเพิ่มยอดขาย ฟรี!

Youtube Channel
– สร้าง ช่อง Youtube Channel
– เพิ่มวีดีโอในช่อง พร้อม SEO for Youtube
– เพิ่มข้อมูลการติดต่อ หน้าช่อง Youtube Channel (line, Facebook, website)

[/col]

[/row]

[/section]